O ženskom orgazme

Čo to vlastne je ženský orgazmus? Magický, túžobný, uvoľňujúci, zatracovaný...

Orgazmus môžeme chápať ako pocitové vyvrcholenie sexuálneho vzrušenia. Je to najintenzívnejší zážitkový bod v priebehu narastajúceho sexuálneho vzrušenia, s následným náhlym dosiahnutím pocitu uvoľnenia a uspokojenia.

Zážitok býva doprevádzaný  intenzívnymi  pocitmi v oblasti malej panvy, vnútri celého  tela a končatín ako rozlievajúci sa pocit tepla, pozitívneho otvorenia sa, rozplynutia či sťahov  alebo tepania v oblasti lona. Niektorí autori práve prítomnosť sťahov pokladajú za podstatu ženského orgazmu.

Fyziologicky ide o krátku epizódu uvoľnenia zvýšeného  cievneho zamestnania a svalového napätia , ktoré vzniklo v dôsledku sexuálneho dráždenia. Psychologicky je orgazmus subjektívnym vnemom  vrcholu telesnej reakcie na sexuálne vzrušenie.

Vplyvy, ktoré podmieňujú orgazmus ženy možno rozdeliť  na fyziologické (aktuálny fyzický stav, obdobie menštruačného cyklu, reakcia pri vrchole podráždenia), na psychologické  (celková psychosexuálna orientácia ženy, vnímavosť, postoj k partnerovi, aktuálna erotická situácia), sociologicko-kultúrno-výchovné vplyvy, ale aj všeobecné vývojové podmienky osobnosti.

Ejakulácia v širšom zmysle slova ako vylučovanie tekutiny v priebehu sexuálneho vzrušenia a pri orgazme, doteraz prezentovaná ako odlišnosť daná iba mužovi, vplyvom posledných sexuologických poznatkov už tak úplne neplatí. Odborné lekárske poznatky totiž hovoria o analógii mužskej prostaty u ženy, a to v miestach prednej pošvovej steny (tzv. G-spot  = Grägenbergerov bod, vysvetlenie mižšie v článku), ktorej dráždením sa tiež vypudzuje tekutina, čo sa  symbolicky označuje aj ako „ženská ejakulácia“  (v užšom zmysle slova však nejde o ejakuláciu, t.j. o vypudenie oplodnenia schopných buniek).

Tým, že žena nie je ejakuláciou viazaná na orgazmus, môže dosiahnuť viacero orgazmov, ale aj bez tohto vyvrcholenia , môže u nej dôjsť k sexuálnemu zážitku, ktorý uspokojuje.

Tehotnosť vo všeobecnosti zvyšuje vnímavosť na orgazmus a na všetky jeho zmyslové účinky – najmä v prvých troch mesiacoch.

Schopnosť  sexuálne-eroticky reagovať a dosahovať orgazmus je u väčšiny žien fyziologickou vlastnosťou , na ktorú však majú veľký vplyv rozličné faktory. Ide najmä o vplyv chápania sexu a sexuality, postojov ku zmenám, výchovy, striedania techník súlože či masturbácie.

Večným historickým rozporom výskumu ženského orgazmu  je spor o význame klitorisového (dráždcového) a vaginálneho (pošvového) orgazmu.

Freud tvrdil, že klitorisový orgazmus je nižšou formou orgazmu a že jeho používanie je prejavom  psychosexuálnej nezrelosti ženy. Podľa neho jediným správnym orgazmom je vaginálny orgazmus.

Jeho oponenti odmietli dva druhy dráždenia vedúce k orgazmu a uprednostnili  ako rozhodujúci klitorisový orgazmus  s tým, že práve on je zdrojom orgazmu dosahovaného pri súloži.

Posledné roky opäť mnohé štúdie uprednostňujú vaginálny typ a zdôrazňujú význam zmyslovo-nervového účinku rozťahovania svalov okolo pošvy, ďalej rytmického tlaku na prednú stenu (ale aj zadnú v polohe 4 a 8 podľa ciferníka hodín) , ale aj nález  už  spomínaného G-spotu (t.j.  Grägenbergerovho miesta na prednej strane pošvy), ktorého dráždenie sa zdá byť aj izolovaným zmyslovým obohatením sexuálneho prežívania a dosahovania orgazmu u ženy.

Pri orgazmoch sa zvykne rozširovať krátky, predĺžený  a bez sťahov.

Treba upozorniť, že spokojnosť so sexuálnym stykom nie je totožná s dosahovaním orgazmov. V štúdiách i v praxi sa opakujú údaje o ženách, ktoré napriek tomu, že nezažívajú orgazmus, sú spokojné so svojím sexuálnym životom.

Pre informáciu uvedieme v literatúre tradovanú schému ženského pohlavného zážitku:

1. Spontánne prebudenie sexuálnej túžby.

2. Slastné vzrušenie tela s prekrvením a zvlhnutím genitálu.

3. Časovo ohraničené vyvrcholenie s motorickými zložkami (orgazmia).

Pokračovanie článku len pre registrovaných tu: Články pre členov

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk