O nahote

Adam a Eva chodili v raji nahí. Nepoznali hriech, preto sa za svoju nahotu nehanbili. No ako náhle okúsili slasti a strasti lásky, pocítili potrebu  svoju nahotu čímsi zakryť. Figové listy... Prvý odev v histórii ľudstva. Prvý stud, prvé Adamovo pokušenie strhnúť list z Evinho pohlavia a vnoriť sa doň ako do nádoby, v ktorej je opojná tekutina dávajúca život. Prvé Evino pokušenie provokovať muža práve  tým, že sa zahalila. Prvý boj o nadvládu nad druhým pohlavím, ktorý prebieha vlastne až dodnes.

 

Rituálna nahota

Obrady, rituály, postupy... Existovali a existujú. Aj taký striptíz je vlastne určitým rituálom (vyzliekania sa). Takmer každý obrad je sprevádzaný tancom. Primitívne kmene dodnes práve tancom vyjadrujú svoje pocity, túžby a skúsenosti, pričom väčšinou ide o tanec s erotickým podtextom. Pestré oblečenie, pod ktorým sa rafinovane odhaľuje nahé ľudské telo, pohybujúce sa v rytme sexuálneho spojenia, má iba upriamiť pozornosť zraku, zmyslov, na vnímanie toho, čo sa tancom vyjadruje.

Za povšimnutie stojí napríklad tanec zvaný k o r d a x. Bol to vlastne sólový tanec, ktorý predvádzali výlučne muži. Začínal sa imitáciou pohybov opilcov, no postupne sa pretváral na extrémnu extázu. Pritom sa zámerne odhaľovali jednotlivé časti pohlavia a zadok.

Podľa zobrazení išlo väčšinou exhibionistické sexuálne tance, ktoré majú svoj pôvod v kulte zbožňovania maloázijskej bohyne plodnosti a pohlavia Kybely. V starom Grécku týmto tancom oslavovali bohyňu manželstva a prírody Artemis. Na hostinách vznešených spoločností sa stal kordax zlatým klincom večera, k mužom sa popripájali aj ženy, zo sólového tanca sa utvorili páry a nakoniec sa končilo orgiami.

 

Slováci a nahota

V slovenských bájach a povestiach sa mnohokrát vyskytuje zmienka o tom, že ukryté poklady je možné nájsť iba o polnoci a za určitých podmienok. Bolo treba ísť na krížne cesty alebo nazbierať rozličné druhy byliniek. Zamlčal sa však fakt, že poklad mohol nájsť iba ten, kto bol úplne nahý. Samozrejme, bola to povera, no napriek tomu bolo celkom normálne uvidieť pobehovať nahých ľudí na miestach, kde po polnoci slušní osadníci nechodili. V niektorých oblastiach Slovenska ešte v minulom storočí bolo zvykom, že sa pri požiari ženy povyzliekali donaha a behali v kruhu okolo ohňa.

Tradovalo sa totiž, že oheň sa "zľakne" nezvyčajného pohľadu a sám od seba zhasne.

Povery, ktoré bujneli najmä tam, kde žili málo vzdelaní ľudia, sa občas zachovali do dnešných čias. Napríklad v jednej nemenovanej dedinke Slovenska (a takýchto je určite viac) veria, že ak niekto cudzí uzrie nahú tehotnú ženu, môže jej privodiť padúcnicu. Tehotná žena sa musela umývať ukradomky a nesmela sa rukou dotýkať pŕs a lona, aby neskôr ľahko rodila a mala dostatok mlieka pre dieťatko.

Na dobových maľbách často uzrieme aj to, že šľachtici, ale i obyčajní ľudia, majú na prstoch ľavej ruky železné prstienky. Slúžili na obranu proti strašidlám, no údajne boli účinné iba vtedy, ak ich ukoval nahý kováč.

 

Nahota a sexuálne úchylky

Nahota je provokujúca. Hoci symbolizuje čistotu, vyvoláva a prebúdza aj "nečisté" pudy. Azda najznámejšou sexuálnou úchylkou, ktorá sa spája s nahotou, voyerizmus.   Je to samoukájanie pri pohľade na koitus, na nahé ľudské telá v jednoznačnej situácii. Musíme si však uvedomiť, že pozorovanie nahého ľudského tela je pre väčšinu ľudí príjemné a je podmienené iba zvedavosťou. Oveľa zaujímavejšou úchylkou je tzv. kandaulizmus. Tu subjekt dosahuje pohlavné vzrušenie iba v prípade, že svojho partnera, partnerku, ukáže nahého iným ľuďom.

Názov tejto úchylky je odvodený od mena sardského kráľa Kandaulesa, ktorý rád ukazoval svoju ženu, krásnu Rhodope, bez jej vedomia spoza závesu svojim mladým obľúbencom.

Aj Caligula predvádzal manželku Caesoniu priateľom nahú, aby sa s ňou vôbec dokázal pomilovať.

 

Niekoľko posledných poznámok o nahote

Isté je, že nahota slúžila raz ako prostriedok, raz ako trest. Z minulosti poznáme dosť príkladov, keď dievčatá, ktoré sa previnili voči "morálke" spoločnosti, vyviazal kat nahé uprostred rinku a zbičoval ich.

To isté platí aj pri čarodejníctve -bola domnienka, že čarodejnice vraj lietali na sabat nahé, ak ich teda usvedčili, chytili, tak ich aj nahé mučili. Pri čiernych omšiach ležali nahé ženy na oltári (spomeňme len scénu z filmu Angelika...). Nahota prenikla do umenia, do života súčasného človeka. Pohľad na ňu dnes  vzbudzuje iba uspokojenie nad krásou ľudského tela...

 

 

 

 

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk