Pýtame sa intelektuálov

Aký je rozdiel medzi manželstvom a väzením?

Áno, ak sa nad tým zamyslíte, trochu netradičná otázka. Ale pozrime sa ako sa s ňou vysporiadali právnik, psychológ, kňaz a filozof. Ku ktorej odpovedi by ste sa pridali vy?

 

Právnik: Rozdiel medzi manželstvom a väzením nie je žiadny. V obidvoch prípadoch ide o stratu slobody na podklade zákona.

Psychológ: Rozdiel tu je, ale iba nepatrný. Do väzenia sa dostávajú ľudia veľmi prešibaní a do manželstva zasa ľudia príliš naivní.

Kňaz: Samozrejme, je tu zásadný rozdiel. Manželstvo je darom a požehnaním božím. Naproti tomu väzenie je dobrodením svetským.

Filozof: Podľa mňa je medzi týmito pojmami veľký rozdiel. Veď väzenie je inštitúciou pre zločincov a manželstvo inštitúciou pre hlupákov. (samozrejme poniektorých).

Čo si myslíte o tkzv. francúzskom milovaní?

Francúzke milovanie je niečo, čo vám môže spôsobiť väčšiu radosť ako návrat Mečiara do politiky. Je potrebné však zachovať hygienu – aj duševnú. To znamená – nevnucovať, no ani si nedať vnútiť, pokiaľ je to bytostne nepríjemné.

Čo je frigidita, ako sa prejavuje a lieči?

Predovšetkým to netreba chápať ako nejakú nadávku, nie je to hanlivé označenie... Je to medicínsky názov funkčnej sexuálnej poruchy, vyskytujúcej sa zväčša u žien, zriedkavejšie aj u mužov. U týchto môže byť frigidita výrazom sexuálnej deviácie, organického poškodenia mozgu, hormonálnej poruchy, následkom kastrácie či chronických intoxikácií (vrátane alkoholu a iných drog).

Syndróm frigidity – pohlavného chladu – zaraďujeme medzi ženské sexuálne poruchy v dosahovaní orgazmu, narcisizmus, hypersexualita a iné.

Pohlavný chlad u žien sa vyznačuje malým alebo žiadnym záujmom o pohlavný styk s mužom a chýbajúcou lokálnou citlivosťou pohlavných orgánov a erotogénnych zón na erotické podnety. Hovoríme o ňom iba v prípade dospelej ženy, ktorá je už i fyzickým vekom za počiatkom sexuálneho života a ktorá je pohlavne chladná ku každému partnerovi v každej situácii. Primárny typ sa prejavuje od prvého sexuálneho styku, sekundárny vzniká v priebehu heterosexuálneho života.

Príčin frigidity je viacero: od výchovy, rôznych zážitkov z minulosti cez dôsledky niektorých chorôb, interrupcií až k aktuálnym partnerským konfliktom.

Liečba spočíva v psychoterapeutickej a psychofarmakologickej liečbe a špecializovanej sexoterapii. Prognóza býva rôzna, liečebné vyhliadky rapídne zlepšuje účasť dvojice a partnerská spolupráca.

 

Aký máte dojem a názor na erotické plošné inzeráty, ktoré sa už uverejňujú aj v dennej tlači?

Treba to chápať ako určitý odraz toho, čo tu v minulom režime nebolo. Klapky z očí dole ! Na to, aby sa človek zúčastnil spoločenskej hry, ktorá sa mu tam ponúka, musí najprv sám seba definovať – buď v úlohe inzerenta, alebo adresáta. Každý má právo hru prijať, alebo odmietnuť. Iná vec je možný vplyv na mládež. Aj tam som však zástancom názoru, že je to súčasť sveta a ľudí takých , akí naozaj sú, a že vedomosť je dobrom a nevedomosť zlom. Pravda, záleží na tom, ako ich týmto svetom budú navigovať rodičia, a tu by som hlavu do piesku schovávať neodporúčal !

Čo je vlhký orgazmus u ženy?

Ženy často hovoria, že pri orgazme im vyteká z pošvy tekutina. Už je to aj vedecky potvrdené, že ženy tiež dokážu ejakulovať. Pri orgazme im z močovej rúry vyteká tekutina. Je číra až mliečne zakalená a má charakteristický pach. Najčastejšie k tomu dochádza vtedy, keď sa dráždi bod G. V minulosti sa predpokladalo, že táto tekutina je len moč, alebo sa myslelo, že pochádza z pošvy a ide o väčšie množstvo pošvového sekrétu. Obe vysvetlenia boli nesprávne. Tekutina síce pochádza z močovej rúry, nejde však o moč, ale o sekrét žľazy podobnej prostate. Príčina je veľmi jednoduchá.  U niektorých žien je táto žľaza vyvinutejšia, a preto je schopná tvoriť tekutinu.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk