Pýtame sa intelektuálov

Prečo ženy predstierajú orgazmus?

Veľa žien si myslí, že musia byt pripravené a schopné. Pritom si však len zamieňajú mužskú fantáziu s realitou. A ak si pritom ešte myslia, že musia svoju neschopnosť nahrádzať divadlom, môžeme to nazvať chybným myslením. Pretože väčšina žien je schopná dosiahnuť orgazmus, skôr je príčinou neschopnosť muža, ktorý nedokáže svoju partnerku uspokojiť. Ak teda žena pri akte niečo hrá, odmeňuje len jeho neschopnosť, namiesto toho, aby svojmu mužovi jasne dala najavo, čo potrebuje a čo by mal robiť inak. Výrok „Stačí, ak vidím svojho muža šťastného“ je hlúposť. Tak sa žena pripravuje o šancu niečo zmeniť – a zažiť skutočné vrcholy.

Aké dôležité sú predstierané orgazmy pre ego muža?

Samozrejme, že sexuálny výkon je pre muža dôležitý. Ale neúprimnosť jednak narúša vzťah a po druhé, zmyslom vzťahu je, aby sa uspokojili sexuálne potreby oboch partnerov, a to čo možno najhravejšou formou. Ten, kto vníma sex ako skúšku výkonnosti voči partnerovi, čoskoro stratí túžbu.

Existujú páry, v ktorých žena nikdy nepredstiera orgazmus?

Všetko je otázkou komunikácie. Sex je prirodzená potreba. Ako jedlo. Niekedy, keď prídete domov, jeden povie „Už som sa po ceste najedol“ a ten druhý si spraví zopár chlebíčkov. Rovnako sa dá naučiť hovoriť bez úzkosti  a tabu o sexe. Úspešné páry to robia takto: Nerozprávajú si len o svojich kulinárskych záľubách, ale aj o tých sexuálnych.

Všimnú si muži ak žena orgazmus predstiera?

Pravdepodobne to zopár mužov dokáže zistiť. Väčšina sa však o to nezaujíma a radšej zostane v presvedčení, že uspokojili partnerku.

 

Vedia aj muži predstierať orgazmus? A robia to častejšie ako si ženy myslia?

-Vedia! Možnože nie tak presvedčivo (nakoniec môže žena jeho vrchol cítiť hmatom i čuchom a samozrejme vidieť). Napriek tomu to robia. Nie často ale stále častejšie. Najjednoduchšie je predstierať, ak používate kondóm, ktorý potom nenápadne odstránite. Alebo dúfate, že žena vo fáze rozkoše prehliadne stopy – dôkazy mužovho zakončenia. Krátko pred vrcholom prejavujú muži tak isto ako ženy rovnaké typické znaky predstierania orgazmu: až prehnané výkriky, stonanie a vulgárne slová – všetko čo mužovi pri opačnej situácii potvrdzuje, že žena len predstiera.

 

Je subkultúra BDSM choroba?

BDSM, nie je choroba, lebo choroba má svoju príčinu, priebeh a spôsob liečby. Je to jednoducho zameranie človeka, jeho orientácia. Je to zložka osobnosti človeka s ktorou sa človek narodí a táto orientácia sa formuje v priebehu vývoja jeho osobnosti. Medzi faktory, ktoré vplývajú na vývoj osobnosti človeka zaraďujeme dedičnosť, výchovu a prostredie v ktorom žije. Prejavy tejto spoločensky vnímanej deviácie (odchýlka, vybočenie od „normálu“) sú u každého jedinca individuálne. Zaujímavosťou však zostáva fakt, že čoraz viac svetových psychológov BDSM už nevníma ako sexuálnu deviáciu, ale ako spôsob kreativity sexu, zmysel pre sexuálnu, fantazijnú hru. Sexuológovia však dodnes nedokážu odpovedať či ide o záležitosť vrodenú alebo dedičnú. Stále je to predmetom výskumu. Napríklad Sigmund Freud tvrdil, že sexuálna deviácia, alebo sexuálne zameranie človeka vzniká fixáciou na určitý zážitok z raného detstva.

Z hľadiska fáz psychosexuálneho vývoja:

 

-orálna fáza: /narodenie - 1.rok/ - kľúčová zóna je ústna oblasť ; má dve podfázy: sanie (ako také) a orálno-agresívnu (zahŕňa nielen stimuláciu pier ale aj rast zubov). Prejavuje sa aj pud smrti – deštruktívna (...aj keď ho to bolí, stále hryzie). Dnes neoanalytici upozorňujú na spojenie slasti sexuálneho zážitku a bolesti.

 

-análna fáza: /1,5 – 3 roky/ - dochádza k presunu telesnej zóny na oblasť análnu. (slastný pocit buď zo zadržovania stolice alebo vyprázdňovania) Dieťa má možnosť samé sa rozhodnúť v spojitosti na odmenu či trest okolia. (ak sa vykakáš, resp. ak sa nepokakáš, tak...) Je na jeho rozhodovacej schopnosti aký súlad s okolím zvolí a prvý krát sa stretáva s určitým tlakom okolia.

 

-falická fáza: /4 – 6 resp. 7 rokov/ - prechod do oblasti genitálnej – najväčšia radosť stimulácie genitálií. Prejavuje sa záujem o nahé telo, zvlášť opačného pohlavia, masturbácia, štúdium milostných radovánok rodičov. Chlapci považujú svoj penis za pýchu, naopak dievčatá im ho závidia a považujú sa za defektné. V tejto fáze je vytváraný aj platonický vzťah k rodičom = intrafamiliárny (v vnútri rodiny) Oidipov komplex.

 

-latentná fáza: /6 – 12 rokov/ -  prežívanie libida ustupuje do pozadia; po vyriešení falických rozporov sa dieťa plne koncentruje na školu.

 

-genitálna fáza: /12 – 16 rokov/ - Oidipov komplex sa presúva extrafamiliárne (mimo rodinu navonok, napr. platonická láska k celebrite, spolužiakovi a pod.) Podľa Freuda tu psychický vývoj končí. Najdôležitejšia veková fáza je podľa neho do 6 rokov, potom si už do tých 15-tich iba skúša mimo rodinu, čo sa tam naučil.

 

Ak je teda človek fixovaný na niektorú fázu detského vývoja, tak sa môže v staršom veku stať, že sa mu budú páčiť tieto praktiky, resp. že si na ne človek v neskoršom veku spomenie a prepoja sa mu zážitky z detstva. Ako príklad môžeme uviesť ak bolo malému dieťatu pohodlnejšie byť pri prebaľovaní zafixované, v neskoršom veku sa môže uňho objaviť záľuba v bondage. Alebo v školskom veku pri branných cvičeniach, nosenie masiek, či protichemických plášteniek, to môže prerásť tiež na nosenie masiek pri sexe alebo  modifikácie používania latexu

 

Vo všeobecnosti sa dá však povedať, že existujú z praktického hľadiska 3 spôsoby, ako ľudia prídu k tomuto zameraniu:

1. som presvedčený, že som sa stým narodil

2. privedie ma k tomu partner (alebo to takýmto spôsobom objavím), ktorý tieto túžby má a zverí sa mi, a ja to potom z väčším či menším nadšením skúsim a môže ma to nejakým spôsobom osloviť. Nemusí ma však osloviť samotná podstata, ale už len ten fakt, že sa to páči môjmu partnerovi  (vzrušenie vzrušenia protistrany).

3. zažijem nejaký zážitok vo svojom reálnom živote, ktorý to vo mne prebudí, ale nedá sa s presnosťou povedať či pôjde o spúšťač, alebo o niečo, čo vo mne bolo naprogramované už od základu.

 

Ani sexuológovia nedokážu do dnešného dňa odpovedať či ide o záležitosť vrodenú, resp. dedičnú.

 

Je marihuana naozaj nebezpečná droga?

Marihuana, mnohými ľuďmi ospevovaná a mnohými zatracovaná. Už dlhšiu dobu je počuť debaty o tom, že by sa marihuana mala legalizovať, teda, že by jej užívanie nebolo trestné a bolo by povolené. Niekto s ňou má vlastnú skúsenosť. Niekto ju užil a nič sa nestalo. Niekto mohol mať „fajn“ pocit. A tak teda vzniká otázka, že prečo sa kvôli marihuane robí toľko kriku. Nie sú tu snáď horšie drogy? NIE SÚ!

 

Informovanosť o marihuane je veľmi malá, a aj keď nejaká je, tak je premiešaná rôznymi protichodnými informáciami a niekedy aj klamstvami. Z tohto dôvodu sme vybrali päť praktických dôvodov, prečo je marihuana droga a to droga nebezpečná.

 

1. MARIHUANA JE, ako všetky ďalšie drogy (extáza, pervitín alebo napríklad aj alkohol), JED. A preto marihuanové omámenie nie je nič iné než otrava.

2. MATIHUANA SA, ako ďalšie drogy, UKLADÁ V TUKOCH. Hlavná účinná látka marihuany je THC a tá sa nedá rozpustiť ani vo vode, ani v krvi, ani v moči. Dá sa rozpustiť iba v tukoch. To znamená, že sa ukladá v telesných orgánoch, ktoré tieto tuky obsahujú, ako je mozog, pohlavné žľazy, slezina, pľúca, pečeň. Odbúravanie je také pomalé, že i príležitostný konzument má drogu neustále v tele i po dlhšej dobe (týždne, mesiace).

3. MARIHUANA VPLÝVA NA PSYCHIKU človeka. Vymenujme iba niektoré – zraková halucinácia; spôsobuje poruchy pamäte a zmeny osobnosti, či nálad; vyvoláva úzkosť a paniku; zhoršuje reakčný čas.

4. MARIHUANA VPLÝVA NA FYZICKÝ STAV človeka. Vymenujme iba niektoré – riziko ochorenia na rakovinu je 5 až 10-krát vyššie než u fajčiarov cigariet; spôsobuje poruchy menštruačného cyklu a poruchy plodu; deformuje spermie a tým sa môže podieľať na neplodnosti mužov; spôsobuje nesprávne delenie buniek a vážne dedičné poškodenia.

5. MARIHUANA JE VSTUPNÁ BRÁNA k ďalším drogám. Cesta k ďalším drogám (pervitín, heroín) vedie väčšinou cez marihuanu. Podľa jedného prieskumu, ktorý sa robil v Holandsku, väčšina návštevníkov „kaviarní“, kde sa fajčí marihuana, súbežne užíva i iné drogy napr. kokaín.

 

V čom spočíva prevencia urogenitálnej infekcie?

Tá je v rukách každého z nás. Ide najmä o dodržiavanie pitného režimu, zdravého životného štýlu, osobnej hygieny, racionálnych, ale pritom láskyplných sexuálnych zvyklostí s primeraným využitím profylaktickej liečby. Čo sa týka pitného režimu, približný denný  (24 hod.) príjem tekutín si vypočítate podľa jednoduchého vzorca.  Svoju hmotnosť  v  kilogramoch  vydelíte číslom 30 a výsledok  bude objem tekutín v litroch. (t.j. 85 KG  = 2,83 L). Vhodnými nápojmi sú čistá voda , nesladený čaj (zelený, bylinkový, ovocný), neperlivé a mierne perlivé vody.  Doplnkovo môžete piť  ovocné či zeleninové šťavy prípadne mlieko. V prevencii viacerých ochorení, ale aj infekcií močových ciest sú dôležité  pravidelné pohybové aktivity ( rýchla chôdza, bicyklovanie, plávanie). Nezabúdajte ani na pravidelný spánok a odpočinok a v neposlednej rade mať treba na pamäti, že významným krokom k zdravým močovým cestám sú aj preventívne prehliadky u lekára.

Majú muži klitoris?

No záleží od toho, ako chápeme formuláciu tejto otázky. Ak poznáme anatómiu ženských pohlavných orgánov, tak vieme, že žiadny orgán v mužskom tele nemá takú podobu.  Ak sa však nato pozrieme z hľadiska funkcionality, našli by sme v mužskom tele niečo, čo zodpovedá alternatíve ženského klitorisu.  Z toho pohľadu by sme mohli teda na otázku zodpovedať: Áno, muži majú klitoris.

Na kurze anatómie pre študentov medicíny nebude tento detail znieť až tak učene, ale medzi odborníkmi platí:

Dá sa nahmatať, keď prstom opatrne putujete od brucha smerom dolu k pomaly pevnejúcemu penisu a hladkáte ho po vrchnej strane, až ku koreňu žaluďa. To, čo penis nadvihne, je erektilné teliesko. Jeho špička sa vsúva do žaluďa a je to náprotivok k ženskému klitorisu. Pri úspešnom nahmataní môžete zacítiť maličkú chrupavku, z ktorej sa šíria teplé a príjemné pocity do celého tela.

Pravda je taká, že väčšina žien nič netuší o erektilných telieskach mužov a muži zasa ignorujú najcitlivejšie ženské miesta. Ak je niekomu jeho vlastné telo hádankou, potom musí byť telo jeho partnera niečo úplne záhadné. Napriek tomu – alebo práve preto - , že médiá spravili zo sexu úplne verejnú záležitosť, vieme o ňom dosť málo.

Čo si myslíte o transsexuálnych mužoch?

Muž, ktorý chce byť ženou, násilne porušuje pohlavnú úlohu, ktorá mu bola daná pri pôrode. Príležitostne uňho vyjdú najavo jeho feministické črty už v detstve a v dospelosti môže túžba zosilnieť natoľko, že ju bude chcieť dať všetkým najavo. Často sa užívaním hormónov umelo vytvoria prsia. Gestá , pohyby, spôsob chôdze a rozprávania – všetko zoženštie. Hodiny sa pred zrkadlo parádia a maľujú. Celý pohlavný život sa riadi určitými pravidlami. V takmer  70-tich percentách všetkých prípadov je transsexualita spájaná s homosexualitou. Asi 20% transsexuálov má normálne heterosexuálne sklony, pričom zaťahujú svoje partnerky do určitého druhu hry na prekonanie cudzosti druhého pohlavia. Zvyšok je väčšinou bisexuálny. Homosexuálni transsexuáli majú silne vypestovaný narcizmus a nechávajú si svoju ženskú parádu a krásu obdivovať inými mužmi. Príležitostne mávajú aj sadistické sklony. Pri homosexuálnom pohlavnom styku sú väčšinou aktívnymi partnermi. Často vychutnávajú a preháňajú svoju moc nad mužmi, ktorí ich obdivujú.

Penis transsexuálov je často slabšie vyvinutý a malý aj vo vzrušenom a stoporenom stave. Transsexuáli často nenávidia svoje pohlavie. Omnoho radšej by mali vagínu a boli by „riadnou“ ženou. Preto sa čoraz viac transsexuálnych mužov dáva operovať a mení si pohlavie. Zásahy tohto druhu sú síce často z lekárskeho hľadiska bezproblémové, ale po zmene mnoho transsexuálov sklamane skonštatuje, že sa predsa len neuskutočnila žiadna stopercentná premena, a oni nie sú stopercentnými ženami.

Čo sa odohráva v tele, keď sa vás zmocní vášeň?

„Moja jaskynka sa začala chvieť a nohavičky mi zvlhli,“ hovorí respondentka Lea. „Jeho džínsy už boli v rázporku pekne vyduté. Láskal mi prsia dovtedy, kým celkom nestuhli a nedočkavo mi vsunul ruku pod sukňu. Hneď nato som pocítila jeho horúcu túžbu v plnom rozsahu. Uspokojila som jeho napätého vtáka a nechala tento nástroj rozkoše vniknúť hlboko do seba. Ponorila som sa do ružového neba. Nič naokolo som nevnímala. Zadok mi stále rýchlejšie skákal hore a dolu, kým sme obaja nedospeli k spoločnému vrcholu.“

 

Tajomstvo rozkoše – čo sa vlastne deje v tele, keď sa vás zmocní vášeň?

 

Čo sa s nami deje – od prvého záchvevu po slastný vrchol?

 

Sexuológ má na to vysvetlenie:

 

Pohľad na nahého partnera, dotyky prsníkov a penisu vyvolávajú v mozgu erotické vzruchy. Táto informácia sa potom okamžite prenáša do ďalších a ďalších miest v tele.

Následok: mužovi sa stoporí penis, žene sa zväčšia prsia, dokonca až o 35 percent, stvrdnú jej bradavky, pysky a klitoris sa naplnia krvou, vagína sa otvorí. Žľazy pracujú na plný výkon, zvýši sa hladina hormónov.

V nervovom systéme vládne tento zmätok asi osem minút, kým sa nedostaví orgazmus. Zvýši sa krvný tlak, zrýchli sa dych a tep. Sedacie svalstvo ženy sa sťahuje v intervaloch 0,8 sekundy.

Muž vystrekne v priemere 200 až 300 miliónov spermií.

U žien je ich rozkoš ovplyvnená aj časom mesačného cyklu.

Veľa mužov a žien zatvára pri vrchole oči. Nie je to však preto, že by práve vtedy mysleli na niekoho iného, ale preto, lebo očné zreničky sú vtedy obzvlášť citlivé na svetlo. Orgazmus je oslavou všetkých zmyslov aj silným duševným zážitkom.

Pri sexe vzniká okrem iného aj hormón oxytocín, ktorý prehlbuje spojenie partnerov. 

Kde sa študuje sexuológia?

Chodím na gymnázium a chcela by som sa venovať sexuológii. Rada by som vedela, kde na Slovensku sú školy, kde sa sexuológia študuje a ako mám postupovať?

 

-Váš záujem o profesiu sexuológa nás teší a budeme radi keď rozšírite naše rady. Sexuológia je špeciálna lekárska disciplína, takže na to, aby sa človek profesionálnym sexuológom stal, je potrebné, aby vyštudoval lekársku fakultu. Na Slovensku máme tri – v Bratislave, Martine a Košiciach.

Hygiena - pohľadom od minulosti

-Asi veľmi všeobecná otázka. Čo pre vás znamená hygiena pán profesor?

Na všeobecnú otázku vám zodpoviem všeobecnou odpoveďou. Všetko. Sledujem jej vývoj od stredoveku dodnes.

 

-Takže ak sa spýtam, či ste sa dnes ráno umývali, bude úplne od veci?

Nemusí byť od veci, ale zodpoviem vám, že áno.

 

-A priznali by ste sa, keby to nebola pravda?

To by sa priznávalo ťažko. Už niekoľko desaťročí je ranná toaleta samozrejmosťou, aspoň u mnohých ľudí. Hygiena, fundovaná  viac-menej zdravotnícky, je dnes súčasťou  morálky. Týka sa vzťahu, ktorý má človek sám k sebe. Kto by sa odvážil prehlásiť, že v intímnej sfére nezachádza sám so sebou podľa pravidiel?

 

-Boli to pravidlá vždy dôrazné?

Áno, boli, i keď si to dnešní ľudia nemyslia. Stále sa domnievajú, že telesná hygiena sa datuje do konca 19. storočia. Kto sa pozrie na vec bližšie, vidí, že hygienické pravidlá existovali vždy a boli, prinajmenšom u zámožných vrstiev, veľmi dôležité.

 

-Bolo to vždy nutné byť čistý?

Vždy. Čistota a špina sú však pojmy, ktoré sa neustále vyvíjajú. Byť čistotným v 17. storočí znamenalo rešpektovať módny kánon. Spisovatelia vtedy váhali medzi slovami „propreté“ (čistota, čistotnosť) a „élegance“(vkus, uhladenosť), natoľko si boli blízke. S našim súčasným pojmom čistoty to nemalo nič spoločného; urcitý spoločenský tlak však existoval. To znamenalo skôr starostlivosť o zovňajšok, o pôsobivý dojem.

 

-Ale okrem tejto starostlivosti sa ľudia predsa len kúpali?

Kdeže! Veľmožovia tzv. veľkého storočia si umývali iba ruky a otierali vlhkými utierkami tvár.

 

-Neviem či sa nemýlim, ale napr. kráľ Ľudovít XIV, mal predsa vo Versailles kúpeľne...

Ale urobil z nich obydlie pre knieža Toulouské, oficiálne uznávaného ľavobočka. A z jeho mramorovej vane sa stala nádržka v záhrade. Voda na zámku vo Versailles rozhodne nechýbala, každý ju však videl vo vodotryskoch v parku.

 

-Ako je možné, že sa kráľ slnka bál vhupnúť do vody, keď kúpele poznal už stredovek?

To je paradox. Paríž, v ktorom bolo v 13. storočí až 26 vodných a parných kúpeľov, nemal o 200 rokov neskôr žiadne.

 

-Hygiena teda upadala...

Nemyslím. Pripadá mi, že stredovek sa nekúpal kvôli samotnému kúpaniu, ale pre potešenie, zo spoločenských dôvodov. Prechádzalo to dokonca v akúsi erotickú prax: v mnohých románoch nájdeme state o tom, že sa milenci pred milovaním kúpali. Existovali tiež kade naplnené vodou a s doskami navrchu, na ktorých sa pri kúpeli stolovalo. Ísť do kúpeľov znamenalo ísť na flám, vypiť si, zajesť a pomilovať sa. Každodenná očista sa však riadila radou – umyte si tvár a ruky. A práve tu vznikajú dejiny hygieny, pretože k tejto starostlivosti o viditeľné partie pokožky pribúdala aj starostlivosť o partie neprístupné zraku.

 

-Kúpali sa Francúzi často?

V Paríži udávajú štatistiky jeden kúpeľ ročne za Ľudovíta XVIII a dva kúpele za Ľudovíta Napoleona v roku 1850. Ale to sa týka iba verejných kúpeľov. Fakticky je hygiena sociálne značne odstupňovaná. Napriek tomu sa môžeme pozrieť na Daumierove kresby ľudových kúpeľov na Seine.

 

-Aký je pohľad na hygienu dnes?

Každá hospodárska kríza posiela na dlažbu ďalších a ďalších ľudí. V tradičných priemyslových mestách sa prudko mení situácia. Čistota je jedným z prvkov poriadku – poisťuje pred neresťou. Nesmieme zabúdať ani na politickú stránku hygieny. Psychológia začala konkurovať starým sanitárnym ohľadom. Ak sa dnes človek kúpe, tak si v podstate stále viac očisťuje hlavu, osviežuje myseľ.

 

Veľmi zaujímavo povedané. Osobne si myslím, že hygienu má každý takú, akú mu jeho finančná situácia dovoľuje...

Tam už možno skôr hovoriť o starostlivosti...

 

 

 

 

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk