Spoznajte sa lepšie navzájom

Najväčším sexuálnym orgánom človeka je mozog a s ním spojená naša myseľ.  Sú však aj oponenti, ktorý tento primát pripisujú ľudskej koži.  S mysľou sú spojené sexuálne fantázie, ale pokiaľ chcete zistiť akú erotickú citlivosť poskytuje vaše telo, ale aj  vášho partnera, jednoducho si navzájom zmapujte svoje erotogénne  zóny. Každej z nich môžete priradiť určitý počet bodov podľa toho , aké veľké erotické vzrušenie bude pri jeho stimulácii vyžarovať. Osobitnú pozornosť potom môžete venovať skúmaniu citlivosti a dráždivosti bodu G u ženy a prostaty u muža. (viac v článku Dráždivosť bodu G(u ženy) a prostaty (u muža) v sekcii tu: Články pre členov

 

Ako zmapujete erotogénne zóny?

 

Jeden z partnerov sa nahý pohodlne usadí do kresla, zatiaľ čo druhý pred ním stojí a neskôr pri kresle kľačí. Úlohou je pomocou dotykov po celom tele zistiť, ktoré miesta sú sexuálne dráždivé. Testovaná osoba takýmto spôsobom priradí každému sexuálnemu pôžitku určitý počet  bodov  a výsledným cieľom  bude zostavená mapa, ktorá bude obrysovo zahrňovať miesta s najvyššou a najnižšou erotickou citlivosťou. Pri mapovaní postupne hladíte určité miesta na pokožke mapovaného partnera. Tieto miesta by nemali byť  v priemere väčšie ako 5 cm a je potrebné sa ich jeden alebo dva krát ľahko dotknúť jedným prstom. Po každom dotyku jemné dráždenie prerušte a ponechajte mapovanému partnerovi priestor na bodové ohodnotenie erotickej sily dotyku. Môže použiť interval napríklad od -3 do +3. Ak dotyky na lakťoch boli nezaujímavé, môže im priradiť  napríklad  -2 body, ak však napriek tomu dotyky na chrbte ruky boli prekvapivo príjemné, môžu dostať plusovú hodnotu bodov, napríklad +2 . Ak niektorú oblasť pociťuje síce za príjemnú, ale nijako mimoriadne, môže jej pripísať aj nulu. No a v závere ak napríklad hladenie bradaviek prinieslo mimoriadne vzrušenie, môže ju ohodnotiť +3 body.  Je len na vašej dohode ak by niektorá oblasť vyvolala mimoriadne vzrušenie, že hodnota bodového limitu bude pre toto miesto tiež mimoriadne prekročená.

Pri mapovaní sa systematicky dotýkajte celého partnerovho tela, aby ste zistili, ktoré časti sú sexuálne vzrušivé a ktoré naopak nie. Mapujte tieto časti:

  • hlava (vlasy a uši)
  • krk
  • tvár (pery, nos, očné viečka)
  • ramená
  • prsia alebo hrudník vrátane bradaviek
  • ruky (nezabudnite na vnútornú stranu lakťov
  • dlane a prsty (aj prsty na nohách)
  • genitálie

 

Pokračovanie tohto článku nadväzuje na článok „Dráždivosť bodu G(u ženy) a prostaty (u muža)“ len pre registrovaných tu:

Články pre členov

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk