Spoločenská hra "Povedz pravdu, alebo splň úlohu"

Nová spoločenská hra „Povedz pravdu, alebo splň úlohu“ vychádza z dobre známej zábavnej a intímnej spoločenskej hry „Truth or Dare = Pravda alebo Úloha“, ktorej je na svete neskutočné množstvo variant s rôznymi pravidlami. Základné pravidlo však zostáva rovnaké. Buď zodpovieš pravdivo na položenú otázku, alebo budeš musieť splniť stanovenú úlohu. Ak by mal hráč problém so splnením nejakej úlohy, môže mu skupina ostatných hráčov zvoliť novú, ale určite nie ľahkú úlohu, alebo hráč môže prísť aj zo svojim trestom ak mu to ostatná skupina schváli.

Aj keď na internete nájdete rôzne otázky a úlohy na tento spôsob hry, my sme pre vás pripravili súbor 52 otázok a 52 úloh, ktorý nájdete tu: Pravda a úloha. K jednotlivým otázkam sú priradené žolíkové karty, takže počas hry bude dobré ak ich budete mať k dispozícii pre vylosovanie konkrétnej otázky alebo úlohy. Pre tých, ktorí nebudú mať karty k dispozícii budú otázky a úlohy riadne očíslované od 1 po 52. Spôsob výberu v tomto prípade necháme na vás (očíslované papieriky, plastové vrchnáčiky od nápoja a pod). Na výber hráča použite roztočenie fľaše, alebo vybratie karty s najväčšou hodnotou.

 

Príjemnú zábavu.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk