Radšej dobre pohladiť, ako zle pomilovať

Vedeli ste, že pokožka muža je hrubšia ako pokožka ženy?

Má priemerne 2 mm – najviac však 4 mm, zatiaľ čo pokožka ženy je hrubá iba milimenter.

Vedeli ste, že najcitlivejšími , na dráždenie najlepšie reagujúcimi partiami tela sú najtenšie časti pokožky?

To je pokožka pod pazuchami, na očných viečkach a na perách.

Vedeli ste, že prastaré snahy žien o dosiahnutie čo najjemnejšej pokožky nesúvisia iba so želaním získať čo najviac uznania od mužov, ale s neuvedomenou skutočnosťou , že jemná pokožka je oveľa citlivejšia ako drsná?

Vedeli ste, že v priemere pokožka ženy zaberá plochu 1,75 m2, zatiaľ čo pokožka muža asi 2 m2?

„Môj muž so mnou síce spí v priemere tak tri razy do týždňa,“ zdôverila sa nám jedna čitateľka v rámci našej poradne, „ale aj tak sa cítim akási neuspokojená. Je to vždy len tak rýchlo-rýchlo. Nikdy ma nehladká. Všetko je to také chladné a vecné. Niekedy sa po milovaní cítim doslova chorá...“

Čitateľka ako mnoho našich žien trpí na „taktilný deficit“.

Recept je iba jeden:

„Menej sexu, viac telesného kontaktu.“

„Radšej dobre pohladkať ako zle pomilovať“ – tento názor zastávajú nielen všetci lekári a sexuálni terapeuti, ale aj všetci tí, ktorých hmatové telieska už niekedy boli hladkaním prebudené k životu. Vedia si ceniť hlboké ľudské uspokojenie kontaktu pokožky.

Nie nadarmo je teraz jedna terapia, ktorá prišla z Ameriky, absolútnou špičkou medzi terapiami, ktorých cieľom je odstránenie porúch komunikácie. Koncentruje sa na telesné dotyky. Táto terapia sa nazýva príznačne „healing touch“ – liečivý dotyk...

Na kontakt pokožky, na dotyky, ohmatávanie a hladkanie sa koncentruje mnoho skupinových terapií a svojpomocných skupín. V týchto skupinách sa človek učí, že účasť, city a súcit a útecha môžu byť vyjadrené nielen slovami, ale aj spontánnymi a cielenými gestami. Ba ešte viac – bez spontánnych dotykov nevojdú slová tak poriadne pod kožu, a už vôbec nie do srdca.

Aká veľká je moc dotyku, to dokazuje jeden experiment, ktorý bol urobený v USA. Školení zástupcovia mali nejaký výrobok vychvaľovať iba slovne a potom počas rozhovoru sa zástupca akoby náhodou dotkol zákazníka. S dotykmi sa výrobok predal dvojnásobne často ako bez dotykov.

Je to pravda. Pokožka je bránou dotykov, a to ľudských, ale aj erotických.

Jeden sexuológ hovorí o pokožke dokonca ako o „jedinom veľkom orgáne zmyselnej rozkoše“. Citlivé nervové ukončenia, ktorým vďačíme za citlivosť svojej pokožky, nie sú prirodzene rovnomerne rozmiestnené na 1,86 m2 plochy našej pokožky. Existujú uprednostňované zóny, ktoré majú viac sexuálnych hmatových teliesok, a preto pri dotykoch vyvolávajú  aj mimoriadne ľahké vzrušenie.

Pokračovanie článku len pre registrovaných tu: Články pre členov

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Erotickontakt.sk