Ako využívame sexuálnu energiu - rebríček vývojových stupňov

Nižšie uvedený rebríček nám ukazuje na akom vývojovom stupni  sa z hľadiska spracovania sexuálnej energie nachádzame. Jednotlivé stupne sa nedajú preskočiť. Musíme si ich odžiť a skúsiť všetky ich vlastnosti tak, aby sme dosiahli a vydali sa na cestu najvyššieho poznania. Aj keď stupne nemôžeme preskočiť, môžeme však, pokiaľ vedome zachádzame so sexuálnou silou, veľmi urýchliť náš vývoj a tým sa rýchlejšie posunúť dopredu na uvedených priečkach.

 

Prvý stupeň – Človek ako nevedomá bytosť

Jeho sexuálny pud je riadený zvieracím inštinktom a taký človek má záujem vybiť sexuálnu energiu iba za jediným cieľom a tým je jeho uspokojenie s akýmkoľvek partnerom. Do tohto stupňa patrí aj zneužitie sexuálnej sily k perverzným sexuálnym praktikám.

 

Druhý stupeň – Človek zažívajúci prvé prebudenie

Prvé prebudenie je charakteristické hľadaním vhodného partnera, zatiaľ iba  po sexuálnej stránke.

 

Tretí stupeň – Človek zažívajúci uvedomenie v citovom živote

Vďaka uvedomeniu, tento človek už hľadá vyhovujúceho partnera tak po duševnej, citovej, ale aj sexuálnej stránke. Hľadá vyhovujúcu prácu a túži po rodine.

 

Štvrtý stupeň – Človek uvedomelý na mentálnej úrovni

Tento človek už hľadá partnera vyhovujúceho po všetkých stránkach, ako fyzických, teda sexuálnych, tak aj emočných a duševných. Má silnú túžbu po duševnej práci, túžbu po riadení a štúdiu.

 

Piaty stupeň – Človek prebúdzajúci v sebe magické sily

Hľadá partnera s ktorých splynie na úrovni telesnej i duševnej. Má vysoký stupeň sebaovládania. Opúšťa rámec zákonov vymyslených ľuďmi, nestotožňuje sa s meštiackym spôsobom života, avšak na druhej strane je veľmi disciplinovaný a riadi sa univerzálnymi zákonmi vesmíru a vyššieho poznania podľa božských zákonov múdrosti. Prebúdza v sebe magické duchovné sily a tomu zodpovedá jeho tvorivá činnosť.

 

Šiesty stupeň – Človek žijúci v univerzálnej láske

Toto žitie v univerzálnej láske sa prejavuje ako celok v duchovnej jednote s celým žijúcim svetom.

 

Siedmy stupeň – Človek žijúci ako súčasť vše vedomia.

Človek, ktorý zjednocuje svoju vlastnú podstatu. Má uvedomenie v podstate, v Bohu:

 „Ja a Otec sme jedno.“

Rozumie a žije tento výrok.

 

V priebehu jedného ľudského života sa nedajú prejsť všetky vývojové stupne. Teda od najnižšieho po najvyšší, pretože rozdiel energie by nevydržala naša nervová sústava. Preto pri postupovaní v uvedenom rebríčku, musí človek zažiť viac inkarnácií, teda prevtelení sa.